Gdpr och dataskyddspolicy

Vilken information samlar vi in om dig och hur gör vi det?

Vi på Lindskrog Parkering värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig
information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet.
När du bokar någon av våra tjänster behöver vi samla in viss personlig information om vem
du är och vad du vill beställa. Denna information används inte bara för att hjälpa dig att slutföra din
beställning, utan också för att förebygga bedrägeri och uppfylla juridiska krav.
Lindskrog Parkering säkerställer att din information samlas in med största möjliga hänsyn till er integritet.

Lindskrog Parkering Dataskyddspolicy

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi
kan komma att samla in genom kanaler såsom webplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail.

Vi värnar om din personliga integritet. Dataskyddspolicyn förklarar hur Lindskrog Parkering samlar in och
använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra
dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att
skicka ett e-postmeddelande till oss på: kontoret@lindskrog.se

Genom att beställa tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och behandling av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du läser och förstår vår policy innan du använder dig av våra tjänster.
För att kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom våra betalningsalternativ eller vår bokning, behöver vi
behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på
ett antal olika sätt, såsom när du genomför en beställning hos oss, när du betalar med
kreditkort, kontaktar oss eller lämnar personuppgifter på sociala medier.

Denna information kan vara:

 • Personlig information - telefonnummer, regnummer, fakturaadress, e-post etc.
 • Betalningsinformation - Fakturainformation, adress etc.

Vad gör vi med din information?

Datan används för att tillhandahålla, utföra och leverera Lindskrog Parkerings tjänster.
Lindskrog Parkering behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen Laglig grund för behandlingen (“varför är behandlingen nödvändig”)
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att
överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer,
auktoriserade återförsäljare och distributörer eller serviceleverantörer.
Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att
uppgifterna hanteras säkert och med en godkänd skyddsnivå vid överföring till eller delning
med sådana tredje parter.
Myndigheter: Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga
enligt lag eller om du godkänt att vi gör det.

Vad vi INTE kommer att göra med informationen: Lindskrog Parkering kommer inte att sälja den
insamlade informationen till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Lindskrog Parkering behandlar datan inom Sverige. Lindskrog Vidtar alla rimliga legala och tekniska
åtgärder för att säkerställa att datan hanteras säkert och med en godkänd skyddsnivå.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar data så länge det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att
utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller
tex redovisningskrav.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter
  som Lindskrog Parkering har om dig och verifiera den informationen.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information
  om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av
  informationen om dig själv för de fall att informationen inte längre är nödvändig
  för det syftet den blev insamlad för.

Det kan dock finnas legala, lagliga skyldigheter, som hindrar oss från att omedelbart radera
delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från tex bokförings- och skattelagstiftning.

Kontakta oss

Lindskrog parkering har organisationsnummer 969620-6722 och har sin anläggning på
Lindskrogsvägen 3, 19060 Arlanda.
Kontakta oss på kontoret@lindskrog.se om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling
eller om denna dataskyddspolicy.

Uppdaterad 14 maj 2018.

 • HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL OSS PÅ LINDSKROG
 • DEN SJÄLVKLARA PARKERINGEN INFÖR RESAN